Smar Fluorocarbon MIX 150g

1. Smar fluorocarbonmix 150g.

Smar zawodniczy przeznaczony na śnieg mokry, stary, sztuczny w warunkach wysokiej wilgotności. Optymalne zastosowanie w temperaturze powietrza -7 – +7 C°

Temperatura żelazka 140 C°

2. Smar fluorocarbonmix 150g.

Smar przeznaczony na śnieg suchy,stary.sztuczny w warunkach małej wilgotności. Optymalne zastosowanie w temperaturze powietrza -5 – -10 C°

Temperatura żelazka 140 C°