Smar proszek Warm 30g.

Wysoko fluorowy smar zawodniczy. Przeznaczony na śnieg mokry w warunkach dużej wilgotności.

Charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia.

Optymalne zastosowanie w temperaturze powietrza 0 – -6 C°

Temperatura żelazka 150 C°

Smar proszek Cold 30g.

Wysoko fluorowy smar zawodniczy. Przeznaczony na śnieg suchy, zmrożony, sztuczny.

Charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia.

Optymalne zastosowanie w temperaturze powietrza -6 – -12 C°

Temperatura żelazka 150 C°